Acest curs oferă o imagine de ansamblu asupra organismelor modificate genetic care au cunoscut o răspândire spectaculoasă. Utilizarea acestora, şi a produselor biotehnologice în general, generează numeroase discuţii contradictorii, opiniile pe această temă încadrându-se în două categorii.

            Pe de o parte, răspândirea organismelor modificate genetic în mediu este văzută ca având numeroase beneficii economico-sociale şi ecologice. Susţinătorii bio-tehnologiilor (în principal companiile producătoare) afirmă că, utilizarea plantelor de cultură transgenice va determina creşterea productivităţii agricole globale, asigurarea securităţii alimentare, scăderea sărăciei în ţările în curs de dezvoltare şi va reduce dependenţa agriculturii de inputurile chimice ajutând la reducerea poluării.

            Pe de altă parte, opozanţii noii tehnologii (în principal adepţii mişcărilor ecologice şi ai bioagriculturii) contestă posibilitatea rezolvării problemelor menţionate mai sus şi promovează impactul negativ pe care organismele modificate genetic îl pot avea asupra ecosistemelor, echilibrului economic, sănătăţii etc.