Învățământul alternativ Montessori susține libera dezvoltare a  individualității copilului și neintervenția educatorului pentru a nu frâna dotarea ereditară. Ca trăsături comune ale învățământului alternativ  se disting câteva: sunt flexibile, deschise comunicării și colaborării cu toți partenerii educaționali (in special cu părinții), promovează dezvoltarea holistică si la nivel maxim a elevilor, se bazează pe  individualizare  în procesul de învățământ, stimulează creearea de relații sănătoase între toți membrii comunității.