Scopul modulului Activități economice și comerciale este de a da posibilitatea elevilor să-și formeze abilități și să-și dezvolte atitudini adecvate calificării pentru care se pregătesc și să cunoască importanţa socială actuală şi de perspectivă privind organizarea și asigurarea calității în diferite sectoare de muncă din domeniul comerţului.

 

  • să stabilească poziţia proprie în structura organizatorică;
  • să identifice fluxurile de circulaţie într-o unitate economică;
  • să identifice sortimentele de mărfuri alimentare şi nealimentare;
  • să identifice elementele de codificare a produselor;
  • să verifice respectarea condiţiilor de ambalare a mărfurilor;
  • să mențină un mediu de muncă sigur și curat;
  • să aplice principiile ergonomice la locul de muncă;
  • să respecte normele de protecția muncii și de PSI;
  • să urmarească comportamentul lucrătorilor din diferite compartimente;
  • să colaboreze cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor la locul de muncă.