Ghidul profesorului este un material care cuprinde informaţii ce vin in sprijinul profesorului şi al elevului. El oferă sugestii metodologice pentru activităţile propuse elevilor, incluzând şi exemple rezolvate de exerciţii şi aplicaţii. Fişele de conspect pot fi utilizate de către profesor ca folii de prezentare pentru retroproiector sau pot fi utilizate ca fişe conspect, atunci când activitatea elevilor se organizează pe grupe.

Fişele reprezintă un alt mod de organizare şi structurare a conţinuturilor ştiinţifice, mult mai atractiv pentru elevi şi mai uşor de utilizat în activitatea de predare-învăţare.

Ghidul profesorului conţine o serie de formulare utile profesorului, dar şi elevului, formulare care pot fi utilizate exact aşa cum au fost gândite sau pot constitui model pentru elaborarea altor materiale:

·         fişa de descriere a activităţilor

·         fişa pentru urmărirea progresului elevului

·         fişa de feed-back a activităţii

·         plan de acţiune

·         fişa de analiză

Toate activităţile şi exerciţiile propuse elevului spre rezolvare urmăresc atingerea criteriilor de performanţă în condiţiile de aplicabilitate descrise în Standardele de pregătire profesională.

Activităţile prezentate în acest  ghid  pregătesc elevii în vederea evaluării competenţelor din unităţile de competenţă prin probele de evaluare prevăzute în standarde. De asemenea, ghidul cuprinde o varietate de tipuri de evaluare, inclusiv evaluarea individuală / de grup a elevilor şi autoevaluarea. Sunt luate în considerare diferite stiluri de învăţare şi include activităţi / materiale pentru lucru diferenţiat, care are rolul de a demonstra progresul înregistrat în procesul de învăţare. Ghidul profesorului cuprinde dovezi privind existenţa unor activităţi suplimentare pentru toate grupurile de elevi şi o varietate de forme de prezentare pentru a menţine interesul şi pentru a implica elevii – utilizarea programelor de calculator şi modalităţi de învăţare interactive, cercetare pe internet. Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din SPP, iar, după cum se ştie, pentru obţinerea certificatului este necesară validarea integrală a cerinţelor din SPP.