proiect la Calculul si constructia autovehiculelor II, anul IV, sem I

Proiect la Constructia si Calculul Autovehiculelor I

proiect la Calculul si constructia autovehiculelor II, anul IV, sem I
Calculul si constructia autovehiculelor II, anul IV, sem I